Top wooncorporatie: “Voor ons wordt het leven ook duurder”

Marga Weelderig en Raymond Grijpstra, de tweehoofdige leiding van wooncorporatie Havenwonen verdienden vorig jaar respectievelijk 214.000 euro en 181.000 euro. Dat blijkt uit de jaarrekening 2022 van deze woningcorporatie, voornamelijk actief in Rotterdam, waar zij circa 31.000 sociale huurwoningen bezit, wat neerkomt op bijna tien procent van de Rotterdamse woningvoorraad.

In een interview doen zij hun beklag over de hoogte van het bedrag, of beter gezegd ‘de laagte’. Beiden zeggen amper rond te kunnen komen en op zoek te moeten naar alternatieven om inkomsten te genereren om zodoende het hoofd boven water te kunnen houden.

Grijpstra: “Wat mensen zich niet realiseren is dat het leven voor ons ook steeds duurder wordt. Ik kocht vroeger kaviaar voor een schijntje, maar sinds de oorlog in het oosten is dat ook vijf keer duurder geworden”. En Weelderig: “Ik heb nog schoolgaande kleinkinderen en als je hoort hoe hoog de taxikosten zijn om die vijf iedere dag naar school te rijden, dan krijg je bijna een hartverzakking van ellende. Ik pik die kosten op omdat mijn dochters het ook beiden niet meer redden.”

De twee vragen de politiek om na te denken over het aanbod aan sociale huurwoningen die hun organisatie verplicht is te hebben. Grijpstra: “Kan dat getal niet lager, zodat we meer geld kunnen genereren en niet alle bestuurders uit onvrede de sector verlaten?”


Disclaimer
Schuiven naar boven